Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα aksesouar.gr. Με τη λειτουργία της ιστοσελίδας aksesouar.gr οι συνεργάτες της προσπαθούν πλήρως να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά διεθνή πρότυπα. Σε οποιεσδήποτε πιθανές παρεξηγήσεις ή διαφορές μεταξύ της aksesouar.gr και των πελατών της, η aksesouar.gr αναλαμβάνει πρώτα απ’ όλα να επιδιώκει την άμεση αμοιβαία αποδεκτή λύση των διαφορών και παρανοήσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας κάθε πλευράς να δεχθεί τέτοια αμοιβαία αποδεκτή λύση, θα τεθούν σε ισχύ τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις των πλευρών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όταν επισκέπτεστε, περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα, εσείς δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως νομικό ισοδύναμο μιας γραπτής συμφωνίας που υπογράφτηκε μεταξύ των πλευρών και αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας. Η aksesouar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, και αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα μετά από τέτοια αλλαγή, θα πρέπει αυτό να θεωρείται ως συναίνεση και αποδοχή των αναθεωρημένων όρων και του περιεχομένου της σύμβασης. Μαζί με αυτούς τους γενικούς όρους ισχύουν πλήρως και όλες οι υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία του Καταναλωτή και όλοι οι κανονισμοί για την εφαρμογή του.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να πάρετε τις καλύτερες δυνατές τιμές για τα προϊόντα που προσφέρονται είναι γενικά κατανοητό ότι η aksesouar.gr ΔΕΝ είναι επίσημη εκπρόσωπος των εταιριών και των κατασκευαστών των προϊόντων αυτών. Ωστόσο, όλα τα εμπορεύματα και προϊόντα που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι νέα και ελεγμένα όσον αφορά την ποιότητα και τη λειτουργικότητά τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα aksesouar.gr προστατεύονται με το υψηλότερο δυνατό τεχνολογικό επίπεδο ασφάλειας που υπάρχει μέχρι στιγμής. Η ομάδα της aksesouar.gr παρέχει 12ωρη τεχνική υποστήριξη, 5 ημέρες την εβδομάδα σχετικά με τον εξοπλισμό του συστήματος. Η aksesouar.gr θεωρεί δική της υποχρέωση να εφαρμόσει αμέσως κάθε νέα εξέλιξη που θα συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος ασφαλείας της ιστοσελίδας.

Η aksesouar.gr σάς εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της αγοράς θα προστατεύονται. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία πρόφαση, εμείς δεν θα πουλήσουμε ή θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα πρόσωπα. Έχουμε δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά μόνο κατά τη διαδικασία της εφαρμογής και εκτέλεσης της παραγγελίας σας και όταν έχουμε ανάγκη από βοήθεια σε μελλοντικές αγορές σας. Από προεπιλογή, ορισμένα εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα που εμπλέκονται στην τιμολόγηση, την παράδοση και τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτέλεση των παραγγελιών σας έχουν πρόσβαση σε τμήματα της βάσης δεδομένων μας που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ξένων πιστωτικών καρτών και η απάτη πιστωτικών καρτών είναι σοβαρά εγκλήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην εμφάνιση μιας τέτοιας περίπτωσης, εμείς θα δώσουμε πλήρη υποστήριξη και θα παρέχουμε όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες αν αυτό ζητηθεί από τις δικαστικές μας αρχές ή άλλους επίσημους φορείς που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πληροφορίες ή βοήθεια.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο στόχος της aksesouar.gr είναι να παραδώσει στους πελάτες της τα νεότερα προϊόντα και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα, έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών και ελέγχονται καθημερινά και ανεξάρτητα από τους ίδιους καθώς και από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν ορισμένες ανακρίβειες, ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη και παρωχημένα δεδομένα. Επίσης, τα προϊόντα μπορεί να έχουν μια μικρή χρωματική απόκλιση από τις φωτογραφίες. Η aksesouar.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιαδήποτε πληροφορία, υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο. Η aksesouar.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα τιμήσει τις απαιτήσεις που βασίζονται σε τυπογραφικά λάθη ή λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα. Η aksesouar.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί παραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή, περιλαμβανομένων και των παραγγελιών που περιέχουν λανθασμένη τιμή ή λανθασμένη περιγραφή του προϊόντος, όπως και παραγγελίες για τις οποίες η aksesouar.gr έχει υπόνοιες ότι είναι κατά παράβαση των υφιστάμενων νόμων και επίσης παραγγελίες για τις οποίες η aksesouar.gr θεωρεί ότι είναι εις βάρος των μετόχων της ή των συμφερόντων τους. Η aksesouar.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παράδοση του αριθμού των ειδών ή τον αριθμό των παραγγελιών από ένα άτομο που πραγματοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

ΕΥΘΥΝΕΣ

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα της aksesouar.gr αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών ταχυμεταφορών με τις οποίες η aksesouar.gr έχει συναπτόμενες συμβάσεις. Για οποιαδήποτε απώλεια ή παραβίαση της ακεραιότητας του προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποστολής, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Με την υπογραφή της απόδειξης παραλαβής των προϊόντων εσείς επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει τα προϊόντα σε είδος, ποσότητα και ποιότητα που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας προς την aksesouar.gr.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα aksesouar.gr πουλάει είδη αξεσουάρ. Πουλάμε όλα τα ρολόγια (τα οποία έχουν την δυνατότητα να τεθεί μπαταρία σε αυτά) με μπαταρίες και σε κάποια μοντέλα έρχεται μαζί και η ασφάλεια για εξοικονόμηση της ζωής της μπαταρίας. Ελέγχουμε την ποιότητα και τη λειτουργικότητα όλων των προϊόντων πριν τα αποστείλουμε. Εξαιτίας αυτού του ελέγχου υπάρχει πιθανότητα κάποιος πελάτης να παραλάβει το ρολόι του, αλλά η μπαταρία να μην είναι καινούργια ή να είναι δοκιμαστική. Ο πελάτης έχει την ευθύνη να αλλάξει την μπαταρία αν αυτή τελειώσει. Tο ηλεκτρονικό κατάστημα aksesouar.gr είναι υπεύθυνο για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων και πουλάει ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ είδη αξεσουάρ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η aksesouar.gr καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας στην πλοήγηση και την παραγγελία στην ιστοσελίδα της, καθώς και τις προτάσεις σας για τη βελτίωση του περιεχομένου, της δομής ή άλλων στοιχείων της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε σχόλια, ιδέες και προτάσεις σχετικά με το περιεχόμενο, τον προγραμματισμό, ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει στην aksesouar.gr και η aksesouar.gr θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, διανέμει, αναπτύξει και να πωλήσει τέτοιες ιδέες και προτάσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του συγγραφέα – σε οποιαδήποτε μορφή, σχήμα και τεχνολογία γνωστή τώρα ή στο μέλλον και ο κομιστής θα παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση για δικαιώματα σε αυτές τις ιδέες και προτάσεις τώρα και στο μέλλον.

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων ΜΗ Ελαττωματικών: 

Μπορείτε να προχωρήστε σε επιστροφή ενός προϊόντος έπειτα από ενημέρωση μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aksesouar.gr ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook μέσα σε 10 μέρες από την αγορά των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να μην είναι σπασμένα ή γρατζουνισμένα. Σε άλλη περίπτωση η επιστροφή τους δεν θα γίνεται αποδεκτή.Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον πελάτη με 8€. Πέρα των 10 ημερών δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές!

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων Ελαττωματικών :

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πρέπει να μας ενημερώσετε μέσα σε 3ς μέρες από την παραλαβή του. Μας στέλνετε πίσω με courier (Γενική ταχυδρομική) το ελαττωματικό προϊόν στην αρχική του συσκευασία και μόλις το παραλάβουμε και επιβεβαιώσουμε ότι είναι ελαττωματικό γίνετε εκ νέου αποστολή νέου προϊόντος. Αν το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό και λανθασμένα στάλθηκε πίσω σε εμάς για να γίνει νέα αποστολή το κόστος επιβάρυνσης είναι 4 ευρώ.

Η εγγύηση των προϊόντων αναγράφετε στην περιγραφή του κάθε προϊόντος. Αν δεν φέρουν την ένδειξη εγγύηση δεν διαθέτουν.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μαζί με τις αυτοδεσμεύσεις της aksesouar.gr σχετικά με την αποστολή, την πολιτική ασφάλειας και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις που λαμβάνονται από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της aksesouar.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πολιτική απορρήτου aksesouar.gr

Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί για να εξυπηρετήσει καλύτερα όσους ασχολούνται με τον τρόπο χρήσης των «προσωπικά προσδιορισμένων πληροφοριών» (PII). Το PII, όπως περιγράφεται στο δίκαιο ιδιωτικού απορρήτου και στην ασφάλεια των πληροφοριών, είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους ή με άλλες πληροφορίες για τον εντοπισμό, την επαφή ή τον εντοπισμό ενός μόνο ατόμου ή για τον εντοπισμό ενός ατόμου στο πλαίσιο. Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου μας για να κατανοήσετε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή χειριζόμαστε με άλλο τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τον ιστότοπό μας.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε από τους ανθρώπους που επισκέπτονται το ιστολόγιό μας, τον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας;

Κατά την παραγγελία ή την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, κατά περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία που θα σας βοηθήσουν στην εμπειρία σας.

Πότε συλλέγουμε πληροφορίες;

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, τοποθετήσετε μια παραγγελία, εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό δελτίο, συμπληρώσετε μια φόρμα ή εισάγετε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Δώστε μας σχόλια σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς όταν εγγραφείτε, κάνετε μια αγορά, εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, απαντήσατε σε μια έρευνα ή επικοινωνία μάρκετινγκ, σερφάρετε στον ιστότοπο ή χρησιμοποιήστε ορισμένες άλλες λειτουργίες του ιστότοπου με τους ακόλουθους τρόπους:

• Να εξατομικεύσετε την εμπειρία σας και να μας επιτρέψετε να παραδώσουμε το είδος του περιεχομένου και των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

• Να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.       • Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών.

• Διαχείριση διαγωνισμού, προώθησης, έρευνας ή άλλου χαρακτηριστικού ιστοτόπου.

• Για να επεξεργαστείτε γρήγορα τις συναλλαγές σας.

• Να ζητήσετε αξιολογήσεις και κριτικές για υπηρεσίες ή προϊόντα

• Να ακολουθήσετε μαζί τους μετά από αλληλογραφία (ζωντανή συνομιλία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική επικοινωνία)

Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;

Δεν χρησιμοποιούμε τη σάρωση ή / και τη σάρωση ευπάθειας στα πρότυπα PCI. Παρέχουμε μόνο άρθρα και πληροφορίες. Ποτέ δεν ζητάμε αριθμούς πιστωτικών καρτών. Χρησιμοποιούμε τακτική σάρωση με κακόβουλα προγράμματα. Τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες. Επιπλέον, όλες οι ευαίσθητες / πιστωτικές πληροφορίες που παρέχετε κρυπτογραφούνται μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL). Εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας όταν ένας χρήστης τοποθετεί μια παραγγελία εισάγει, υποβάλλει ή αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες για να διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Όλες οι συναλλαγές επεξεργάζονται μέσω ενός παροχέα πύλης και δεν αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται στους διακομιστές μας.

Χρησιμοποιούμε “cookies”;

Ναί. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που ένας ιστότοπος ή ο πάροχος υπηρεσιών του μεταφέρει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Web (αν το επιτρέπετε) που επιτρέπει στα συστήματα του ιστότοπου ή του παρόχου υπηρεσιών να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης και να καταγράφουν και να θυμούνται ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσετε να θυμηθούμε και να επεξεργαστούμε τα στοιχεία στο καλάθι αγορών σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας βάσει προηγούμενης ή τρέχουσας δραστηριότητας ιστότοπου, η οποία μας επιτρέπει να σας παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσετε να συγκεντρώσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και την αλληλεπίδραση του ιστότοπου, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία στο μέλλον.

Χρησιμοποιούμε cookies για να:

• Βοηθήστε να θυμάστε και να επεξεργαστείτε τα αντικείμενα στο καλάθι αγορών.

• Κατανοήστε και αποθηκεύστε τις προτιμήσεις του χρήστη για μελλοντικές επισκέψεις.

• Παρακολουθήστε τις διαφημίσεις.

• Συγκεντρώστε συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τις αλληλεπιδράσεις του ιστότοπου, προκειμένου να προσφέρετε στο μέλλον καλύτερη εμπειρία και εργαλεία στον ιστότοπο. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστες υπηρεσίες τρίτου μέρους που παρακολουθούν αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να σας προειδοποιεί ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Εφόσον το πρόγραμμα περιήγησης είναι λίγο διαφορετικό, ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε τον σωστό τρόπο τροποποίησης των cookies. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η εμπειρία του χρήστη. Αποκάλυψη από τρίτους Ανακοινώνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε τρίτους; Πουλάμε, εμπορεύουμε ή μεταφέρουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους το όνομα, τη διεύθυνση, την πόλη, την πόλη, οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής, όνομα λογαριασμού συνομιλίας κτλ., Όνομα οθόνης ή ονόματα χρηστών, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό cookie, σειριακό #, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, φωτογραφία, βίντεο ή αρχείο ήχου παιδιού, άλλα Ηλικία, Ενδιαφέροντα Συμμετέχουμε σε αυτή την πρακτική γιατί: Διαφήμιση με βάση ενδιαφέροντα και επαναληπτικό μάρκετινγκ Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Σύνδεσμοι τρίτου μέρους Περιστασιακά, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν ξεχωριστή και ανεξάρτητη.

Αποκάλυψη από τρίτους Ανακοινώνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε τρίτους; Πουλάμε, εμπορεύουμε ή μεταφέρουμε με άλλο τρόπο σε τρίτους το όνομα, τη διεύθυνση, την πόλη, την πόλη, οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής, όνομα λογαριασμού συνομιλίας κτλ., Όνομα οθόνης ή ονόματα χρηστών, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό cookie, σειριακό #, μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, φωτογραφία, βίντεο ή αρχείο ήχου παιδιού, άλλα Ηλικία, Ενδιαφέροντα Συμμετέχουμε σε αυτή την πρακτική γιατί: Διαφήμιση με βάση ενδιαφέροντα και επαναληπτικό μάρκετινγκ Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Σύνδεσμοι τρίτου μέρους Περιστασιακά, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν χωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Παρ ‘όλα αυτά, επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα του ιστοτόπου μας και να υποδεχτούμε οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες. Google Οι διαφημιστικές απαιτήσεις της Google μπορούν να συνοψιστούν από τις Αρχές Διαφήμισης της Google. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να παρέχουν μια θετική εμπειρία στους χρήστες. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=el Χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση Google AdSense στον ιστότοπό μας. Η Google, ως προμηθευτής τρίτου μέρους, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπό μας. Η χρήση του cookie DART από την Google της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες μας βάσει προηγούμενων επισκέψεων στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τη χρήση του cookie DART, μεταβαίνοντας στην πολιτική απορρήτου του Google Advertising and Content Network. Έχουμε εφαρμόσει τα εξής:       • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google AdSense       • Αναφορά εμφάνισης εμφάνισης του Δικτύου εμφάνισης Google       • Αναφορά δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων       • Ενσωμάτωση πλατφόρμας DoubleClick Εμείς, μαζί με τρίτους προμηθευτές όπως η Google, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου μέρους (όπως τα cookie του Google Analytics) και cookies τρίτων (όπως το cookie DoubleClick) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτων μαζί για να συγκεντρώσουμε δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις εμφανίσεις διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες υπηρεσιών διαφήμισης που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας. Αποκλεισμός: Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν προτιμήσεις για το πώς η Google διαφημίζει σε εσάς χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την επίσκεψη στη σελίδα Διακοπή της πρωτοβουλίας για τη διαφήμιση δικτύου ή προσθέστε το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics. California Online Privacy Act Το CalOPPA είναι ο πρώτος κρατικός νόμος στο έθνος που απαιτεί εμπορικές ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες να δημοσιεύουν μια πολιτική απορρήτου. Η προσβασιμότητα του νόμου εκτείνεται πέρα ​​από την Καλιφόρνια για να απαιτήσει από οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες (και πιθανότατα τον κόσμο) να διαχειρίζεται ιστότοπους που συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους καταναλωτές της Καλιφόρνιας για να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους μια εμφανή πολιτική απορρήτου, δηλώνοντας ακριβώς τις πληροφορίες που συλλέγονται άτομα ή εταιρείες με τις οποίες μοιράζονται. – Δείτε περισσότερα στο: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf Σύμφωνα με την CalOPPA, συμφωνούμε με τα εξής: Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας ανώνυμα. Μόλις δημιουργηθεί αυτή η πολιτική απορρήτου, θα προσθέσουμε έναν σύνδεσμο σε αυτήν στην αρχική σελίδα μας ή τουλάχιστον στην πρώτη σημαντική σελίδα μετά την είσοδό μας στον ιστότοπό μας. Ο σύνδεσμος Πολιτικής Απορρήτου περιλαμβάνει τη λέξη «Απόρρητο» και μπορεί εύκολα να βρεθεί στη σελίδα που καθορίσαμε παραπάνω. Θα ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές Πολιτικής Απορρήτου:       • Στη σελίδα Πολιτικής Απορρήτου Μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία:       • Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Πώς χειρίζεται ο ιστότοπός μας τα μηνύματα που δεν παρακολουθούν; Δεχόμαστε να μην παρακολουθούμε τα μηνύματα και να μην παρακολουθούμε, να εγκαθιστούμε cookies ή να χρησιμοποιούμε τη διαφήμιση όταν υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης Do Not Track (DNT). Ο ιστότοπός μας επιτρέπει την παρακολούθηση συμπεριφοράς από τρίτους; Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι επιτρέπουμε παρακολούθηση συμπεριφοράς από τρίτους COPPA (νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο) Όταν πρόκειται για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, ο νόμος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) θέτει τους γονείς υπό έλεγχο. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η αμερικανική υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών, επιβάλλει τον κανόνα της COPPA, ο οποίος διευκρινίζει τι πρέπει να κάνουν οι φορείς εκμετάλλευσης ιστοτόπων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Δεν διαθέτουμε ειδικά προϊόντα για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Δίκαιες πρακτικές πληροφόρησης Οι Αρχές Δίκαιης Εφαρμογής Πληροφοριών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του νόμου περί ιδιωτικού απορρήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι έννοιες που συμπεριλαμβάνουν έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη νόμων περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατανόηση των αρχών της ορθής πρακτικής πληροφόρησης και του τρόπου εφαρμογής τους είναι καθοριστικής σημασίας για τη συμμόρφωση με τους διάφορους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα. Προκειμένου να ευθυγραμμιστούμε με τις ορθές πρακτικές πληροφόρησης, θα λάβουμε την ακόλουθη δράση απόκρισης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων: Θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες μέσω ειδοποίησης εντός του χώρου       • Εντός 7 εργάσιμων ημερών Συμφωνούμε επίσης με την αρχή της ατομικής έννομης προστασίας, η οποία απαιτεί από τα άτομα να έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν νόμιμα δικαιώματα έναντι συλλεκτών δεδομένων και επεξεργαστών που δεν συμμορφώνονται με το νόμο. Η αρχή αυτή απαιτεί όχι μόνο τα άτομα να έχουν εκτελεστικά δικαιώματα έναντι των χρηστών δεδομένων αλλά επίσης και τα άτομα να προσφεύγουν σε δικαστήρια ή κυβερνητικές υπηρεσίες για να διερευνήσουν και / ή να διώξουν τη μη συμμόρφωση των επεξεργαστών δεδομένων. ΔΡΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο νόμος CAN-SPAM είναι ένας νόμος που θέτει τους κανόνες για τα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θεσπίζει απαιτήσεις για εμπορικά μηνύματα, δίδει στους δικαιούχους το δικαίωμα να σταματάει η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς και εξηγεί σκληρές κυρώσεις για παραβιάσεις. Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας προκειμένου:       • Στείλτε πληροφορίες, απαντήστε σε ερωτήσεις ή / και άλλα αιτήματα ή ερωτήσεις       • Διαδικασίες παραγγελίας και αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων σχετικά με παραγγελίες.       • Σας στέλνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή / και την υπηρεσία σας       • Αγοράστε στη λίστα αλληλογραφίας μας ή συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες μας μετά την πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής. Για να είναι σύμφωνο με το CANSPAM, συμφωνούμε με τα εξής:       • Να μην χρησιμοποιούν ψευδή ή παραπλανητικά θέματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.       • Προσδιορίστε το μήνυμα ως διαφήμιση με κάποιο εύλογο τρόπο.       • Συμπεριλάβετε την φυσική διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης ή του ιστοτόπου μας.       • Παρακολουθήστε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων για συμμόρφωση, αν χρησιμοποιείται.       • Αξιώστε γρήγορα την αίτηση εξαίρεσης / διαγραφής εγγραφής.       • Να επιτρέπεται στους χρήστες να διαγραφούν από τη χρήση του συνδέσμου στο κάτω μέρος κάθε email. Εάν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να διαγραφείτε από τη λήψη μελλοντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση       • Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος κάθε email. και θα σας απομακρύνουμε αμέσως από ΟΛΕΣ τις αλληλογραφίες. Επικοινωνώντας μαζί μας Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες. aksesouar.gr Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 54500 Ελλάδα info@aksesouar.gr

 

Ανανεωμένοι όροι για GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

To aksesouar.gr συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει για  χρονικό διάστημα 2 ετών (24 μήνες). τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς (ονοματεπώνυμο, στοιχεία αποστολής,  στοιχεία επικοινωνίας) με σκοπό την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς. Η Εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με Ε-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση. Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας ως Guest Visitor τα δεδομένα που συλλέγουμε διατηρούνται για 6 μήνες.

Συλλέγουμε επίσης δεδομένα που αφορούν τις αγοραστικές σας προτιμήσεις (ιστορικό παραγγελιών, wish list …….) με σκοπό την εκτίμηση της συχνότητας αγοράς συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και εναλλαγής μεταξύ προϊόντων της ίδιας κατηγορίας, για την καλύτερη μελλοντική σας εξυπηρέτηση.

Tα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από την εταιρεία, που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά των προϊόντων. Η επιλογή της εταιρείας μεταφοράς των προϊόντων ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη/πελάτη  και για το λόγο αυτό καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρεία για τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  του ή περεταίρω προώθηση τους σε τρίτους.

  1. Αποστολή newsletter

Το aksesouar.gr δεν έχει υπηρεσία newsletter.

 

  1. Προσωπικά δεδομένα

2.1.         Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από το νόμο 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

2.2.         Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών είναι η Εταιρία.

2.3.         Κατά την εγγραφή νέου μέλους-χρήστη συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 των όρων χρήσης ιστοσελίδας, δηλαδή όνομα, επίθετο, όνομα η επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, νομός, χώρα, τηλέφωνο, fax, email.

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεση των μελών-χρηστών για τους παρακάτω σκοπούς:

για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (π.χ. πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.),

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών,

για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας aksesouar.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν,

για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της Ιστοσελίδας aksesouar.gr,

για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της Ιστοσελίδας aksesouar.gr , καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών,

για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ιστοσελίδας aksesouar.gr από απόσταση,

για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες και

για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Ιστοσελίδας aksesouar.gr.

2.4.         Τα ως άνω στοιχεία υπό 2.3. συλλέγονται επίσης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών για το σκοπό πώλησης προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση και όχι στη συγκατάθεση των χρηστών.

2.5.         Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών-μελών διαβιβάζονται στη εταιρεία μεταφορών που θα επιλέξει ο χρήστης/επισκέπτης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά.  Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή οργανισμό.

2.6.         Εφόσον ο χρήστης/ επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού – προωθητικού υλικού, η Ιστοσελίδα aksesouar.gr δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαφήμισης για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

2.7.         Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρία έχουν τα εξής δικαιώματα:

την υποβολή αιτήματος προς την Εταιρία για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν,

το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,

το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία, γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

την υποβολή αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας σε έναν ή περισσότερους από τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας,

το δικαίωμα αντίταξης στην ως άνω επεξεργασία,

το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζουν σε άλλους φορείς κατόπιν αιτήματος των χρηστών (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων) και

το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιαδήποτε θέμα σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

2.8.         Στα πλαίσια άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων, οι χρήστες/επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την Ιστοσελίδα aksesouar.gr  ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

2.9.         Η Εταιρία συλλέγει αποκλειστικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 των Όρων Χρήσης και στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. Πολιτική της Εταιρίας είναι να μην επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πλέον των ως άνω υπό 2 αναφερόμενων και κατά τρόπο ασύμβατο με τους ανωτέρω σκοπούς. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των ανωτέρω υπό 2 αναφερομένων, τα οποία υποβάλλονται αυτοβούλως από τους χρήστες/επισκέπτες χωρίς να ζητώνται από την Εταιρία.

2.10.      Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα aksesouar.gr.

2.11.      Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρία, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται ανωτέρω υπό 2.3. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει παραχωρήσει για την επεξεργασία των δεδομένων του ή εφόσον έχει εκτελεστεί η σύμβαση πώλησης, τότε τα δεδομένα διατηρούνται στο μέτρο που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομη υποχρέωση ή για τη δικαστική προστασία της Εταιρίας.

2.12.      Οποιοδήποτε ερώτημα/ αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών αποστέλλεται στο info@aksesouar.gr.

 

  1. Cookies

3.1.         Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και η Ιστοσελίδα aksesouar.gr χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο η Ιστοσελίδα aksesouar.gr  να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες της σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

3.2.         Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

3.3.         Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.